Socialmind Education s.r.o. se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha,
IČO: 17680620, tel: +420 777 079 500

Prostřednictvím této stránky Vám chceme objasnit, jaké údaje shromažďujeme, co s nimi děláme a jak můžete uplatnit svá práva týkající se Vašich osobních údajů.
Údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud k tomu máme některý z oprávněných důvodů, tj. pokud:
jste k tomu udělili dobrovolný souhlas,
je zpracování nezbytné pro plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv; může se týkat i zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze Vašeho produktu,
je zpracování nezbytné pro splnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy,
je zpracování nezbytné k zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
Příspěvky na těchto webových stránkách mohou obsahovat vložený obsah z jiných webových stránek (například videa, obrázky, články atd.), který se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.
Tyto webové stránky mohou následně shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaší interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.
Jako většina stránek na internetu využíváme tzv. cookies.
Tento web používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, která používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude dále užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může tyto informace poskytnout také třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů)
rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat)
user ID – funkce, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními; jako user ID je používán řetězec čísel nebo písmen, nikdy ne osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu
Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google. Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google, po jehož instalaci
do Vašeho prohlížeče a aktivaci již nebudou data dále odesílána.
Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s., která nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Z cílení reklamy se můžete odhlásit na této stránce.
Používáme i nástroj Hotjar za účelem zlepšení našich služeb a zkušeností.
Hotjarje technologie, která nám pomáhá lépe porozumět chování uživatelů na našem webu, např. kolik času tráví na které stránce, na které odkazy klikají, co uživatelé dělají a nemají rádi atd. Hotjar používá cookies a další technologie ke sběru dat o chování uživatelů našich webových stránek a jejich zařízení (v anonymizované podobě IP adresy, velikost obrazovky, typ zařízení, informace o prohlížeči). Hotjar tyto informace ukládá tak, aby nebylo možné identifikovat konkrétní uživatele.
Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování můžete uplatnit skrze e-mailovou adresu marketing.pro.ts@gmail.com.
Tím, že používáte naše webové stránky, dáváte najevo souhlas s výše uvedenými pravidly na této stránce. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte náš web.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Objednávkou udělujete souhlas společnosti Socialmind Education s.r.o., se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO: 17680620, (dále jen "Správce"), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů aby zpracovávala tyto osobní údaje: - jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány za účelem vykonání Masterclassu (webínáře) "Jak se stát Reels-makerem od A po Z" a online komunikaci vztahující se k výuce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to stejnou formou, jako byl udělen - tedy písmeně na
e-mailovou adresu support@socialmind.cz - nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na poskytované služby.
© 2023 info@socialmind.cz |
Zásady ochrany osobních údajů |
Obchodní podmínky |
Všechna práva vyhrazena. | By Designmind
Socialmind Education s.r.o.
Sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1),
110 00 Praha
E-mail: support@socialmind.cz
Telefon: +420 777 079 500
Socialmind Education